Sağlığa Zararlı Madde İçermez

Fiber Donatılı prekast Beton Cephe Sistemleri üretiminde kullanılan fiber katkılı ve kimyasalların birleşmesi ile betona farklı fiber yatay ve düşey bantlarda sınırsız motiflerle oynama imkanının olması ile beraber prekast beton kalınlıkları 1,2 mm ve 1,6 mm arasında değişiklik göstermektedir

Yanmaz özelliğe sahip olması, ısı yalıtım sorununun beton içerisindeki kullanılacak isteğe bağlı ısı yalıtım malzemeleri ile çözülmesi  özelliklerindendir.