Blog | Arşiv 03/2017

İnşaat Sektörü İçinde Prekast Malzemenin Yeri03.03.2017

Prekast malzemeye hep yararları açısından bakarak onun piyasa içindeki konumunu açıklayamayız. Şöyle ki ekonominin temeli arz talep dengesi denilen yapıya dayanır. Peki çok kez belki sadece ekonomi kanallarında duyduğumuz arz talep dengesi nedir? Bir malın üreticilerinin belirli piyasa fiyatları ile satmaya hazır oldukları mal miktarına " arz ", malın tüketicilerinin…

Ayrıntılar