Prekast Malzemeye Yönelme Süreci

01.04.2017
Prekast Malzemeye Yönelme Süreci

21.yüzyıl içerisinde yaşadığımız toplumda, çoğu şey değişim içerisindedir. Bu değişim süreci toplumda, teknolojide, bilimde, sanatta ve de mimaride kendini gösterirken, bu konuda yaşanılan çevre değişimden en fazla faydalanan konumdadır.

Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte yapı malzemeleri çeşitlenmiş ve sonuçta herkesin ihtiyacına göre farklı malzemeler tasarlanmaya başlamıştır. Ayrıca gelişen teknolojiyle birlikte modern toplum yapısının bir gereği olarak yaşanılan ve şehre ayrı bir önem katan binalar bu konumda oldukça değerlidir. Bu konuda ise son yıllarda ortaya çıkan Prekast yapı malzemesi diğer yapı malzemelerinden daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır.

Binaya sanat ve estetik katan ve de dayanıklılığıyla birlikte deprem gibi doğa olaylarında can güvenliğini artıran prekast, son yıllarda konutlarda oldukça fazla kullanılan bir uygulamadır. Bu beton uygulamasının özellikleri incelendiğinde ise, en önemli özellik olarak karşımıza üstün mukavemet özelliği çıkmaktadır.

Türkiye’de ise prekast beton uygulaması son yıllarda etkisini göstermeye başlamıştır. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan normal beton karışımlarından oldukça farklı olan bu uygulamanın, içeriği, uygulanması ve yapısı kendini farklı konuma sürüklemektedir. Özellikle dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan bu uygulama, her tür yapıya uygulanabilmesiyle daha da fazla önem kazanmaktadır. Glass Fiber Reinforced Concrete olarakta bilinen prekast, çimento panelleriyle ya da fiber beton kaplama tekniğiyle birlikte, çok farklı mimari uygulamalarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Özellikle turistlerin ilgisini çekmek isteyen oteller ve diğer turistik yapılarda Prekast yapı malzemesi son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

İçeriğinde büyük oranda silis kumu ve beyaz çimento ile cam elyafı bulunan karışım özel olarak hazırlanarak kalıplara dökülür. Ve kolay bir şekilde kalıplara dökülerek üretilir. Kalıpların hazırlanmasının ardından istenilen kalıba istenilen kalınlık da uygulanır. Lojistik açısından da elverişli olan şehirlerde Prekast her hangi bir bozulmaya maruz kalmadan adrese ulaşır. Böylece binanız diğer tüm binalardan farklı ve ısı ve ses yönünden de yüksek yalıtımlı olacaktır.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz