İnşaat Sektörü İçinde Prekast Malzemenin Yeri

03.03.2017
İnşaat Sektörü İçinde Prekast Malzemenin Yeri

Prekast malzemeye hep yararları açısından bakarak onun piyasa içindeki konumunu açıklayamayız. Şöyle ki ekonominin temeli arz talep dengesi denilen yapıya dayanır. Peki çok kez belki sadece ekonomi kanallarında duyduğumuz arz talep dengesi nedir?

Bir malın üreticilerinin belirli piyasa fiyatları ile satmaya hazır oldukları mal miktarına " arz ", malın tüketicilerinin belirli piyasa fiyatları ile o maldan almaya hazır oldukları miktarlara da " talep " denir. Şöyle ki Prekast malzeme talep edilmediği yerlerde üretilirse kar- zarar dengesini sağlayamaz. Yani talep olmadan arzın olması firmaların kendi içinde ekonomik sıkıntıya düşmesine sebep olur.

Talebi etkileyen temel faktör de malın piyasa fiyatıdır. Ancak arzın tersine fiyatlar düştükçe, tüketicilerin almaya hazır olduğu miktarlar artar. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile talep arasında ters orantı vardır. Ancak diğer malların fiyatları, tüketicilerin tercihleri ile gelirin de talep üzerinde önemli etkisi vardır.

Prekast malzemenin tercih edildiği yerler Türkiye geneli olsa da bazı büyük şehirlerde daha çok talebin yoğunlaştığını fark etmek gerekir. Özellikle İstanbul’da Prekast, İzmir’de Prekast ve Bursa’da Prekast ihtiyaçları diğer şehirlerden daha fazladır.

Çünkü Prekast malzeme daha çok iyi ısı ve ses yalıtımdan dolayı büyük, nüfus bakımından da kalabalık şehirlerde tercih edildiğinde prekasttan alınan verim daha fazla önemli olmaktadır.

Bir malın arz ve talebi bir başka ifade ile o maldan satılmaya hazır olunan miktarla, alınmaya hazır olunan miktarlar belirli bir piyasa fiyatında dengeye gelir. Talep fazlası durumunda arz yeterli olmayacak, tüketiciler istediği malı temin etmek için daha yüksek fiyatlarla aynı miktarda malı satın almaya hazır olacaklardır. Bu yüzden tüketicinin de kesesi düşünülerek fabrikalar talebin yoğun olduğu şehirlerin yakınana kurulur.

Arz fazlası olunca bu durumda üreticiler stokları önlemek için daha düşük fiyatlarda aynı miktar malı satmayı kabul edecekler, böylece fiyatlar düşecektir. Zaten üretimin ülke içindeki ham madde ile sağlandığı düşünülürse Prekast malzeme diğer tüm malzemelere göre daha ekonomik ve kullanışlıdır.

Görüldüğü üzere talebin sürekliliğini sağlamak için kaliteli arz sağlanması gerektiğinden müşteri istekleri ön planda tutularak hazırlanan Prekast malzeme bu anlayışla devam ettiği sürece piyasadaki varlığını rahatça sürdürecektir.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz