Beton Esaslı Prekast Ağır Cephe Panellerinde Eleman Bileşenlerin Hazırlanması Ve Döküm İşlemi

26.11.2021
Beton Esaslı Prekast Ağır Cephe Panellerinde Eleman Bileşenlerin Hazırlanması Ve Döküm İşlemi

Panellerde çeşitli cephe yüzeyleri oluşturulabilmektedir. Yüzeyin iç ve dış kısmından beklenen başlıca özellikler paneli koruması ve estetik açıdan istenilen görünüşü sağlayabilmesi yönünde olmaktadır. Panele istenilen doku üç şekilde verilebilir;  Üretim sırasında, üretimden hemen sonra, betonun sertleşmesinden sonra üretim sırasında verilen doku özellikle kalıpla mümkün olabilmektedir. Kalıbın kendi yüzeyinde çeşitli noktalarda bulunan doku ile kalıba yerleştirilmiş olan ek tabakalar ile betona istenilen yüzey gerilim etkisi verilmektedir. Cephe panelinin kalıpta kalmayan üst yüzeyi için de perdah makinesi veya fırça ve tarak gibi yardımcı aletler ile istenilen etki verilebilmektedir

Beton ana kolu olan prekast cephe panellerinin üretim aşamasında kullanılacak malzemelerin farklılığı ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte oldukça kapsamlı bir konu haline gelmektedir. Beton karışımında görülen değişiklikler, sıkıştırma işleminin farklı teknikleri ve priz hızlandırıcılar ile farklı üretim metodları ortaya çıkmıştır. Cephe panellerinde donatılı (betonarme) ve/veya donatısız beton kullanılmaktadır. Panelin taşıyıcı olmasına bağlı olarak veya panelden beklenen düzeydeki performansa göre kullanılan betonun nitelikleri ve dolayısıyla üretim şekilde değişmektedir. Donatılı çeşitli betondan oluşan çok katmanlı yapıya sahip cephe panellerinde ilk olarak dış katman için kalıp hazırlanmaktadır. Panel donatısı yerleştirilerek betonu dökülmektedir. Katmanlar arası bağlantıyı sağlayan bağlantı elemanlarının seçimi ve uygulama şekli panelin çeşitli özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, bağlantı elemanı olarak lifli kompozit bağlantı elemanının kullanıldığı uygulamalarda dış katman için donatı yerleşimi tamamlanıp beton döküldükten sonra sertleşmemiş beton üzerine yalıtım malzemesi yerleştirilir. Bağlantı elemanları yalıtım malzemesine ya yalıtım malzemesi beton üzerine serilmeden ya da serildikten sonra yerleştirilebilmektedir. Panelin veya bağlantı elemanının özelliğine göre uygulama şekli değişmektedir. Yalıtım malzemelerinin yerleştirilmesinden sonra bulunan iç katmanlar için donatı yerleşimi tamamlanarak beton dökümü işlemi gerçekleştirilir. Katmanlar arası bağlantı elemanının yardımı ile yalıtım malzemesine yerleştirilmesi, iç katman için donatı yerleşimi sonrası beton dökümü gibi aşamalar yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken katmanlar arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı elemanlarının düşük ısı iletkenliğine sahip olup ısı köprüsü oluşturmamasıdır. Ana gövdede mineral yünler kullanılan cam elyaf katkılı prekast beton panellerde dış katman için döküm işlemi gerçekleşip çerçeve sistemi yerleştirildikten sonra yalıtım işlemine geçilerek yalıtım malzemesi yerleştirilir. Projenin özelliğine göre uygulanacak malzeme ve uygulama şekilleri değişir.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz