Prekast Cephe (GRC) Montaj Detayları

19.11.2021
Prekast Cephe (GRC) Montaj Detayları

Beton esaslı prekast cephe panelleri biçimsel özelliklerine göre; Boşluksuz,  açık ve kapalı boşluklu ve  eğrisel yüzeyli cephe panelleri olarak sınıflandırılabilirler. Donatılmış betona sahip beton esaslı prekast ağır cephe panellerinde bulunan bağlantılı birçok elemanlarının kullanılacağı işlevsel alana, çeşitli işlevlerine, panelin özelliğine veya bağlantı elemanlarından istenilen düzeydeki performans verimine göre değişen çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bunlar katmanları bir arada tutmak, katmanlar arası rüzgâr ve deprem gibi yatay kuvvetleri aktarmak, katmanlar arası yük aktarımını sağlamak ve panelde yatay sehim ve kayma direnci sağlamak şeklinde söylemek mümkün olmaktadır.

Panellerde bu nedenle oluşturulmuş olan kelepçeli, vidalı, iç içe geçmeli ve  kablolu ankraj modellerinin çeşitli sistemleri kullanılmaktadır. Prekast elemanlar genellikle yükleme baskısına dayanması için çelik takviye elemanları içermektedir. Beton yapıların bozulmasının en önemli nedenlerinden  biri, bu donatının korozyona uğramasıdır. Bu sebeple, uygun şekilde tasarlanmaları ve betona gömülmeleri önemli bir faktördür. Birlikte vidalama işleminin yapılması özelliğine sahiptirler. Bunu uygulayabilmek için çelik bağlantı elemanları döküm esnasında  betona gömülmektedir.

Bu olay  büyük bir hassasiyet ve dikkatle yapılmalıdır. Derlenebilir veya birlikte betonlanabilme özelliğine sahiptirler. Bu yöntemde kullanılacak elemanlar; çelik donatı halkaları, prekast beton elemanlarının dışarısına çıkıntı  bırakılacak şekilde yapılmaktadır. Bu  elemanlar  yerine yerleştirilirler ve ilmekler arasına takviye geçirilir. Sonra  bu donatının çevresine, bu amaç için bırakılan  boşlukta taze beton dökümü yapılır. Prekast (GRC) elemanlarının birleşim noktalarında yaklaşık 8-10 mm (±2 mm) derz boşluğu bırakılır, bu derzler  daha sonra poliüretan esaslı mastik ile doldurulur.

Kabuk Prekast (GRC) elemanlarının birbirleri ile birleşimi dışında herhangi bir malzeme ile (doğrama, cam v.b.) birleşim yerlerinin izolasyonu ve dolgusu prekast (GRC) montajından sonra uygulamayı yapacak diğer yüklenici tarafından yapılmaktadır. Yüklenici firma ise montaj işleminin yapıldığı sırada kullanacak olan  vinç, caraskal veya diğer aparatları yapıya monte eder. Bu yardımcı aparatlar montaj işlemlerinin bitiminde sökülmesi ile montaj alanın işverene alındığı şekilde teslimi gerçekleştirilmektedir.

Binanın rölövesinin çıkarılması ve ana karkasın hassas imalatının bu rölöve doğrultusunda yapılması sorumluluğu yükleniciye aittir. Binanın yapısal kusurlarından kaynaklanan veya diğer sebepler için gerekebilecek prekast elemanların montajı için gerekli olabilecek çelik konstrüksiyon elemanlarının imalatı ve benzeri imalatlar işveren tarafından yapılır.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz