İzmir Prekast

19.08.2022
İzmir Prekast

Prekast yapı malzemesi özellikle büyük ve tarihi dokusu yoğun olan şehirlerde sıklıkla kullanılan bir yapı malzemesidir. Prekast malzemesinin çok yaygın kullanım alanına sahip olmasının sebebi kolay işlenebilir ve ekonomik olmasıdır. İzmir’de tarihi dokunun yoğun olduğu şehirlerden biri olduğu için buradaki tarihi yapılardan geçen zamanın etkilerini silmek amacıyla restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Günümüzde hala yapılış amacına uygun olarak kullanılan tarihi Kemeraltı Çarşısı, İzmir’in Konak semtine bağlı olarak denizin doldurulmasıyla 1650-1670 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlılar döneminde bedesten denilen farklı ürünlerin bir arada satıldığı çarşılar mevcuttu. Bu bedestenlerin merkezinde genel de camiler yer alırdı. Kemeraltı çarşısının merkezi de 1592 de inşa edilmiş Hisar Camii’nden başlatılarak daha sonraki yıllarda denizin de doldurulmasıyla bugünkü haline yakın bir hal aldı. Bu caminin aslına uygun olarak restore edilmesi de Prekast malzemelerle güçlendirilerek olacaktır. Eski zaman taş işçiliğini kolaylaştıran bu malzeme rahat işlenebilirliği bakımından tercih sebebi olmuştur.

Kemeraltı çarşısı her yıl İzmir’e binlerce turist çekmektedir. Özellikle 1744 tarihinde  Hacı Beşir Ağa tarafından inşa edilen Kızlarağası Hanı, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmuştur.

İzmir, Osmanlı döneminden beri ticaret merkezi olduğu için bu şehirde pek çok farklı medeniyetin izlerine rastlamak mümkündür. Özellikle Hristiyan halkın mabedi olan kiliselerin de çok fazla örneğine bu şehirde rastlamaktayız.

İzmir’de Prekast ilk önce kiliselerde kullanılmaya başlamıştı. Çünkü Avrupa’da yıllardır Prekast malzeme kullanılıyordu. Ülkemize gelişiyle birlikte yabancı mimarların bu malzemeyi kullandığını gören Türk mimarlarda Prekast malzemeye ilgi duymaya başladı. Daha sonra İzmir’de Prekast işleme tesisleri yaygınlaştı ve Prekast yapı malzemesi üretmek bir endüstri alanı haline geldi.

Tarihi dokuların aslına uygun olarak restore edilmesini isteyen herkesin tercihi İzmir’de Prekast üreten İseldaş Prekast olmalıdır. O zamanın taş işçiliği ile dönemin ruhunun birleşimi ancak böyle korunabilir.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz