Cam Elyafı

29.07.2022
Cam Elyafı

Cam elyafı esasen cam ipliğidir. Silisli kum, kireçtaşı, asitborik, alüminyum ve magnezyum karışımından elde edülen bu malzemenin kullanım geçmişi eskiye dayanmaktadır. Cam elyafı yapımının çok eski çağlardan beri bilindiği, Mısır ve Roma uygarlıklarından kalma gemi gövdelerinde kullanılan, halat biçimi camdan yapılma süslerden anlaşılmaktadır. 18. yüzyıldan başlayarak yeni bir gelişme sürecine giren cam elyafı yapımı, 20. yüzyıl başlarında Almanya’da Hager kardeşler ve F. Rosenganth, ABD’de Harford ve Stafford tarafından geliştirilen ve merkezkaç kuvvetine dayanan yeni bir iplik çekme yöntemi sonucunda, seri üretime dönüşerek çok kısa bir sürede yaygınlaştı.

1931’de bu konudaki araştırmalarını hızlandıran Amerikan Owens-Illinois Cam Firması, 1938’de Corning Glass firmasıyla birleşerek, Owens-Corning Fiberglass firmasını kurdu ve üç ayrı yöntemle cam pamuğu ve cam ipliği seri üretimine başladı.

Cam elyafı üretim yönteminde, büyük bir ısıtma tankında üretilen cam, değerli madenden yapılmış bir elekten geçirilerek, yukarıdan aşağı V biçiminde püskürtülen iki basınçlı hava ya da buhar jeti arasında yaklaşık 1 mm kalınlığında iplikler haline dönüştürülür. Isıyla yapışkan hale gelen reçine yardımıyla döner bir kayış üzerine yapışan 20-25 cm uzunluğundaki bu cam iplikler, uygun bir yoğunluğa kadar sıkıştırıldıktan onra, reçinenin katılaşması için fırınlanarak pamuk haline getirilir. Cam pamuğu en çok ses ve ısıya karşı yalıtkan ve inşaat malzemesi olarak kullanılır.

Özellikleri: Cam elyafı oldukça sağlam, yanmaz, emici olmayan, çekme ve gerilmeye dayanıklı bir ipliktir. Küçük çaplı olmaları nedeniyle hacmine göre çok geniş bir yüzey oluşturan cam elyafı, özellikle dış yalıtkan olarak kullanıldığında, kötü hava koşullarından etkilenmemesi için alkalisi çok az ya da hiç olmayan özel bir camdan elde edilir. Cam elyafı, hafif yapılı plastik gövdeleri sağlamlaştırmak amacıyla, küçüklü büyüklü tekne gövdelerinde çok kullanılır.  Bir de cam elyafı tablolar çok kanallı telekomünikasyon sistemlerinde giderek artan bir oranda kullanılır. 1975’te Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı olarak kurulan Cam Elyaf Fabrikası ile cam elyaf üretilmeye başlandı.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz