Tarihi Yapıların Prekast ile Restore Edilmesi

21.01.2022
Tarihi Yapıların Prekast ile Restore Edilmesi

Tarihi yapıların restore edilmesi konusu ülkemizde pek çok itilaflara sebep olmaktadır. Şöyle ki bir kısım tarihi yapıların restore edildiğinden o kendine has ruhunun bozulduğunu söylerken bir kısım da turizm gelirleri açısından yüksek bir kazanç olan bu yapıların uzun süre kullanılabilmesi için bu restore işleminin gerekli olduğunu savunuyor.

Örneğin yakın zamanda Selçuklular dönemi Anadolu’daki tarihi eserlerden biri olan Konya Karatay Medresesi zamanın olumsuz etkileri sebebiyle yıprandığı için bu hanın restore edilme kararı alındı.

Karatay Medresesi  II. İzzeddin Keykavus devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştı.

Medrese, Selçuklular devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmişti. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu devri taş işçiliğinin şaheser bir örneğidir. Yazı ve desenlerle süslenmiştir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

Kapıdan, evvelce kubbe ile örtülü (şimdi üzeri açık) bir avluya, buradan da bir kapı ile medreseye girilir. Medrese salonunun üzeri, merkezinde fener bulunan ve mozaik çinilerle kaplı kubbe ile örtülüdür. 

Görüldüğü üzere Anadolu tarihi ve turizm açısından önemli olan bu medrese restore çalışmaları ile yeniden kullanılabilir duruma getirilmek isteniyor.

Peki tarihi eserlerin özüne en yakın şekle bürünmesi için üretilen bir malzeme yok mu? Böyle bir malzeme var. Bu malzeme son yıllarda ülkemizde yaygın kullanılmaya başlayan Prekast yapı malzemesi. Prekast malzeme kolay işlenebildiği için geçmiş zamanın o taş işçiliği harikası binalarının dış cephesinde kullanılabiliyor.

Cam elyafı, beyaz çimento ve silis kumunun karışımından elde edilen bu yapı malzemesi özellikle tarihi dokunun korunmak istendiği pek çok eski yapıda tercih edilmekte.

Üretimi ve ulaştırılması açısından da hiçbir sıkıntı yaşanmayan bu malzeme (Prekast) restore edildiğinde binanın ruhunun kaybolacağını düşünen kesime bir alternatif olarak sunulabilir.

Tümü

Son Prekast Projelerimiz